Odkryj poprawę u swojego psa

Trudno jest monitorować przebieg zespołu Cushinga u Twojego psa i jego odpowiedź na leczenie trilostanem. Na tej stronie wyjaśniamy dlaczego tak ważne jest monitorowanie leczenia Twojego psa i na czym może polegać Twoja pomoc.

Monitoruj przypadek zespołu Cushinga u swojego psa

Lekarz weterynarii dobierze dawkę trilostanu do potrzeb Twojego psa, uwzględniając również Twoje możliwości. Twój pies wymaga ścisłej obserwacji, szczególnie na początkowych etapach leczenia, aż do momentu, gdy uda się ustalić prawidłową dawkę leku.

Podczas każdej wizyty kontrolnej, lekarz weterynarii upewnia się, że Twój pies otrzymuje prawidłową dawkę leku, umożliwiającą kontrolę objawów chorobowych, a także sprawdza czy nie wykazuje on jakichkolwiek symptomów wskazujących na to, że podawana dawka byłaby zbyt wysoka.

Jeżeli lekarz weterynarii ocenia, że Twój pies właściwie odpowiada na leczenie, powinieneś odwiedzać go co trzy miesiące, aby regularnie monitorować  terapię i w razie konieczności mieć możliwość skorygowania dawki leku.

hi

hi