Dowody na występowanie zespołu Cushinga u psa

Kiedy lekarz weterynarii podejrzewa zespół Cushinga, przeprowadza u psa badania krwi i moczu, aby potwierdzić rozpoznanie. Zwykle rozpoczyna się to ogólnym sprawdzeniem stanu zdrowia – badaniami ogólnymi, w wynikach których lekarz weterynarii będzie szukał wskazówek mówiących o tym, że u Twojego psa może występować zespół Cushinga. 

Poszukiwania wskazówek dotyczących Cushinga u psa

Jeśli wyniki badań ogólnych rzeczywiście pokrywają się z podejrzeniem zespołu Cushinga lub jeśli Twój pies wykazuje objawy wskazujące na występowanie tej choroby, wówczas przeprowadza się ukierunkowane testy, mające potwierdzić lub wykluczyć wstępne rozpoznanie.

Z uwagi na to, iż stężenie kortyzolu we krwi podlega znaczącym wahaniom w ciągu doby, zarówno u zdrowych psów, jak i u psów z zespołem Cushinga, rozpoznania nie można potwierdzić tylko jednokrotnym pomiarem poziomu tego hormonu.

Dwoma badaniami najczęściej stosowanymi w celu potwierdzenia rozpoznania są test hamowania niską dawką deksametazonu oraz test stymulacji ACTH. W większości przypadków na czas wykonywania testów Twój pies zostaje w lecznicy.

Podczas przeprowadzania tego badania, Twój pies otrzyma w iniekcji lek o nazwie deksametazon. U psów, u których nie występuje zespół Cushinga, ten zastrzyk całkowicie zahamuje wytwarzanie kortyzolu.

Lekarz sprawdzi to mierząc najpierw „wyjściowy” poziom kortyzolu we krwi Twojego psa. Następnie pobierze dwie kolejne próbki krwi, w 3-4 godzinie po iniekcji deksametazonu i w 8 godzin po jego podaniu.

U psów, u których nie występuje zespół Cushinga, stężenie kortyzolu po iniekcji deksametazonu obniży się w porównaniu do wartości wyjściowych – ponieważ podanie leku psu zahamowało wytwarzanie tego hormonu w nadnerczach.

Z kolei u psów cierpiących na zespół Cushinga, poziomy kortyzolu po iniekcji deksametazonu pozostają podwyższone – ponieważ lek ten nie jest w stanie obniżyć zwiększonej ilości kortyzolu wytwarzanego u psów w przebiegu tej choroby.

Badanie to pokazuje czy Twój pies wytwarza nadmierne ilości kortyzolu, sprawdzając odpowiedź nadnerczy na pobudzenie hormonem ACTH.

Lekarz weterynarii przeprowadzi ten test najpierw mierząc „wyjściowy” poziom kortyzolu we krwi Twojego psa. Następnie poda mu syntetyczną postać ACTH i po upływie jednej godziny ponownie pobierze krew do badania.

Z uwagi na to, że ACTH naturalnie nasila wytwarzanie kortyzolu u psów, u których nie występuje zespół Cushinga, jego poziom po iniekcji podwyższy się ponad stężenie „wyjściowe”. Niemniej jednak, odpowiedź ta u zdrowych zwierząt jest łagodna – u większości psów poziom kortyzolu w pierwszej godzinie zawiera się w przedziale 300-400 nmol/l.

Natomiast u większości psów z zespołem Cushinga, produkcja kortyzolu po iniekcji syntetycznej ACTH ulega bardziej gwałtownemu podwyższeniu i zwykle, w pierwszej godzinie, jego poziom przekracza wartości 550-600 nmol/l.

Niemniej, należy pamiętać, że żaden z tych testów nie jest doskonały i lekarz weterynarii może uznać, że do postawienia rozpoznania, konieczne jest przeprowadzenie obydwu z nich. Podobnie, możliwe, że Twój pies będzie wymagał ich powtórnego wykonania po upływie jakiegoś czasu. Zalecamy, aby omówić z lekarzem weterynarii szczegóły procedury diagnostycznej, która będzie dotyczyła konkretnego psa.

Rozpoznałeś przypadek zespołu Cushinga?

Kiedy wstępne badania potwierdzą występowanie zespołu Cushinga, lekarz weterynarii może zaproponować wykonanie kolejnych testów, które ocenią czy u Twojego psa występuje postać przysadkowa czy nadnerczowa tej choroby. Decyzja o przeprowadzeniu tych testów będzie uzależniona od indywidualnych okoliczności dotyczących Twojego zwierzęcia.

Proces ustalenia lokalizacji guza nowotworowego odpowiedzialnego za zespół Cushinga może obejmować dalsze badania krwi bądź diagnostykę obrazową – w tym badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny (RM) lub tomografię komputerową (TK).

Zależnie od indywidualnych okoliczności, nie u każdego psa z zespołem Cushinga określa się lokalizację guza nowotworowego –niemniej należy jednak rozważyć wykonanie powyższych badań, ponieważ mogą one dostarczyć informacji o alternatywnych metodach leczenia i/lub określić rokowanie dla Twojego zwierzęcia.

Zostaw za sobą wyrok skazujący na zespół Cushinga

Gdy rozpozna się już zespół Cushinga, istnieje szansa przywrócenia zdrowia i odzyskania dobrej jakości życia. Dzięki skutecznemu leczeniu można poprawić komfort życia i ograniczyć ryzyko rozwoju innych zaburzeń u Twojego psa.

Dowiedz sie więcej o leczeniu

Trilostan jest lekiem przepisywanym wyłącznie przez lekarza weterynarii, dostępnym tylko w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego psa należy kierować bezpośrednio do zakładu leczniczego dla zwierząt.